2018 áprilisi hírek, rendezvények  Havi program letöltése egyben elektronikus naptárba
2018 márciusi hírek, rendezvények 
2018 februári hírek, rendezvények 

2013 2014 2015 2016 2017

Hidrológiai Közlöny 2011 E-mail

Tekintse meg a 2011 évben megjelent kiadványok részletes tartalomjegyzékét!

2011/1

1 Alföldi László - Kapolyi László: Szükséges-e a Tisza térség vízhiányának pótlására és/vagy a hajózó útvonal lerövidítésére Duna-Tisza csatornát építeni? Ha igen, miért nem, és ha nem, miért igen?

9 Bardóczy Lajos - Ligetvári Ferenc – Bardóczyné Székely Emőke: Víztelenített szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának számítási alapjai

14 Könyvismertetés. Pándi Gábor: Folyékony halmazállapotú kontinentális vizek (Ism.: Konecsny Károly)

15 Koncsos Tamás – Melicz Zoltán: Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek elfolyó vízminőségének előrejelzése neurális hálóval

20 Méltatás. Dr. Victor Sorocovschi egyetemi tanár 70 éves (Konecsny Károly)

21 Nagy László: Árvízvédelmi gátak történelmi tönkremeneteli mechanizmusa

27 Tamás Margit - Farsang Andrea – Vavra Áron: Az Alsó-Tisza vidéki és a Hármas-Körös menti holtágak környezeti-állapot vizsgálata iszapminőségi mutatók alapján

35 Gálai Antal: Bolyongás a szikes tavak körül: Szivattyús kisegítő víz-utánpótlás tervezése sztohasztikus eszközökkel

40 Nagy Zsuzsanna – Suchanek, M. – Kuby. R. – Kozusnicek, J. – Vychodil, J.: Záporvíz-gazdálkodás egy csehországi város példáján

45 Patay István – Montvajszki Márk: Belvíztestek matematikai modellezése

49 Könyvismertetés. Juhász Endre: A csatornázás története. (Ism.: Ligetvári Ferenc)

51 Juhász József: Kisvízfolyások vízhozam adatai

62 Langó Zsuzsanna – Balázs Zoltán: Tőzeges tavak Pest megyében

2011/2

1 Hajdu Dezső: Az 1970. évi tiszai árvíz a Csongrádi Szakaszmérnökség területén

18 Bezdán Mária: A vízlépcsők hatása a Tisza vízjárására

21 Kováts Gábor: Lehetőség és valóság a VKI alapján folyó vízgyűjtő-fejlesztésben

23 Hovány Lajos: Impulzust keltő szeleppel kiegészített vízmérő

27 Nagy László: Szándékos károkozás árvízvédelmi gátaknál

33 Scheuer Gyula: Az aktív lemeztektonikai folyamatok hatása a Kárpát-medence körüli karsztos ásványvizekre

43 Szesztay Károly: A vízgazdálkodás érték-problémája és a városi vízdíjak

45 Székely Ferenc: Éghajlati, víz- és hőáramlási folyamatok kölcsönhatása felszín alatti áramlási rendszerekben

50 Juhász József: A felszín alatti vízkészlet védelme

55 Balog Kitti – Farsang Andrea – Czinkota Imre: A használt hévíz szikkadásnak talaj-degradációban betöltött szerepe

61 Nagyné Szabó Andrea – Simon Gábor – Fördős Eszter – Vass István – Erdős József – Reményiné Vadász Ibolya: Nitrogénformák vizsgálata a Duna Rajka-Komárom szakaszán

65 Nekrológ: Maucha László (1934-2010)

65 Méltatás: A Sajó Elemér pályázat értékelése

2011/3

1 Dobos Irma: A „Mohai Ágnes ásványvíz” kutatástörténete

11 Scheuer Gyula: A Délnyugati Bükk karsztvizeinek és karsztos hévizeinek nyomelem vizsgálata és karsztvíz-földtani összefüggések a térség aktív lemeztektonikájával

33 Rónaki László: Az orfűi Vízfő-forrásbarlang vízgyűjtő területén történt vizsgálatok és azok eredményeinek áttekintése

46 Csáfordi Péter – Kalicz Péter – Gribovszki Zoltán: Erdősült kisvízgyűjtő éves hordalékhozamának becslése – és egy hordalékkúp hatásának vizsgálata

55 Nagy László: Történelmi buzgárok

61 Nagy László: Levadák – nyitott öntözőcsatornák

63 Juhász József: Vízenergia-hasznosítás törpe erőművekkel

64 Könyvismertetés. Fejér László: A vízi-társulatok 200 éve

2011/4

1 Pék Éva: A magyar vidék vízgazdálkodásra alapozott fejlesztésének konfliktusai

21 Boromisza Zsombor: Tájhasználati, tájökológiai szempontok a Velencei-tó parti sávjának értékelésére

25 Szesztay Károly: Víz a Naprendszerben és az Élővilágban

29 Marton Lajos: Felszín alatti vizek hidraulikai vizsgálata az Alföldön – radiokarbon koruk ismeretében

38 Juhász József: A Duna-sztráda

41 Nováky Béla: A meder-vízháztartási mérleg módszertani kérdései

50 Koncsos László – Jolánkai Zsolt – Kozma Zsolt: A WateRisk integrált vízkészlet-gazdálkodási modellrendszer egydimenziós hidrodinamikai almodelljének összehasonlító tesztelése a HEC-RAS modellel

57 Bezdán Mária: Az aszály, a belvíz és a talajvíz összefüggései a Tisza alföldi vízgyűjtőjén

60 Nekrológok: Dr. Kienitz Gábor (1930-2010). Dr. Wisnovszky Iván (1930-2011)

61 Kalmár János – Barac, Mihai – Kuti László – Petraru, Ioanela: Talajvíz és szennyvíz Galac (Galaţi) paneljei alatt

65 Szilvássy Zoltán: Az államközi BNV szerződés felbontásának valós oka, és az ebből származó kár

2011/5

1 Nagy István: Vízgondok kezelése az Alföldön: talajvíz-gazdálkodás, rugalmas üzemrend

12 Juhász József: A mezőgazdaság jövőbeni vízhasználata

16 Könyvismertetés. (Környezeti változások és az Alföld)

17 Kiss Tímea – Andrási Gábor: A horvátországi duzzasztógátak hatása a Dráva vízjárására és a fenékhordalék szemcse-összetételének alakulására

29 Bardóczy Lajos – Bardóczyné Székely Emőke: Gondolatok és egy variáció a Duna-Tisza csatorna tervezéséhez a mérnöki gondolkodás tükrében

28 Könyvismertetés (Konecsny Károly)

29 Orlóci István – Szesztay Károly: A vízgazdálkodás tervezése

39 Szilvássy Zoltán: Valóban megoldást nyújt a Vásárhelyi-terv kiegészítése?

40 Vágás István: Kiegészíthetők-e Vásárhelyi Pál eredeti elgondolásai? (Hozzászólás)

41 Nagy László: Buzgárokból kimosott homok vizsgálata

57 Bezdán Mária: A Tisza rejtélyesnek tűnő vízállás-változásai Martfűnél

49 Kiss József Mihály: Heppe Ágoston Szaniszló rajzai ürügyén

51 Konecsny Károly: A kisvizek fő hidrológiai-statisztikai jellemzői a Dunán Nagymarosnál

59 Biri Salah: Sorozatok konvolúciója és dekonvolúciója

62 Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 2011. május 31-i tisztújító közgyűléséről

2011/6

Abonyi András, Krasznai Enikő, Padisák Judit: Rétegződő fitoplankton és a funkcionális csoport koncepció néhány haza mély bányató esetében 7
Antal László, Mozsár Attila, Czeglédi István: Különböző hasznosítású Tisza-menti holtmedrek halfaunája 11
Bácsi István, Nagy Sándor Alex, Dévai György, Grigorszky István, Török Tamás, Vasas Gábor: Kismolekulájú klórozott szénhidrogének hatása a Synechococcus PCC 6301 cianobaktérium növekedésére és oxidatív stressz-enzimek aktivitására 15
B-Béres Viktória, Kassai Sándor, Vitál Zoltán, Szabó Gabriella, Görgényi Judit, Gonda Sándor, Nagy Sándor Alex, Tóthmérész Béla, Bácsi István: A Monoraphidium pusillum (Chlorophyta) lipid-termelésének vizsgálata különböző nitrogén-ellátottságú tenyészetekben 18
Bíró Rita, Ács Éva, Lengyel Edina, Stenger-Kovács Csilla: A Csigere patak kovaalga biótája 22
Bíró Tibor, Szabó Attila, Láposi Réka, Gulyás Gergely, Málnás Kristóf, Babocsay Gergely, Tóth László: Az Erdőteleki Arborétum komplex élőhely-rehabilitációs programjához kapcs. állapotfelmérés eredményei bemutatása 25
Bódis Erika–Nosek János–Oertel Nándor–Tóth Bence: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 3. A kagylófauna térbeli mintázata a környezeti változók függvényében 29
Boromissza Zsombor: Tájhasználati, tájökológiai szempontok a Velencei-tó parti sávjának értékelésére 32
Borsodi Andrea, Kosáros Tünde, Janurik Endre, Knáb Mónika, Krett Gergely, Kerepeczki Éva, Márialigeti Károly, Pekár Ferenc: Adatok egy termálvíz befogadására szolgáló hűtő-tározó tó vízkémiai és mikrobiológiai jellemzőiről 33
Borza Péter: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 4. Inváziós hasadtlábú rákok (Crustacea: Mysida) életmenet-vizsgálata 36
Farkas Oszkár, Mosolygó Ágnes, Horgos Tamás, Vasas Gábor: Toxintermelő Planktothrix cyanobaktérium fajok és Prymnesium parvum (Haptophyta) azonosítása molekuláris markerekkel 39
Felföldi Tamás, Somogyi Boglárka, Márialigeti Károly, Vörös Lajos: A Fertő tó mikrobaközösségeinek jellemzése tenyésztéstől független, csoport-specifikus molekuláris biológiai módszerekkel 42
Horváth Renáta, Stenger-Kovács Csilla: A Balaton két különböző trofitású medencéjének kovaalga összetétele és ökológiai állapota 44
Keresztes Zsolt Gyula, Nicolae Dragoş, Nagy Erika, Somogyi Boglárka, Németh Balázs, Vörös Lajos: Az Erdélyi-medence sós tavainak trofitási viszonyai 46
Kiss Áron Keve, Kiss Keve Tihamér, Ács Éva: A heterotróf ostorosok helyi funkcionális sokfélesége a Duna planktonjában –a koegzisztenciát biztosító feltételek 49
Korponai János, Varga Katalin, Nédli Judit, G.-Tóth László: A Cladocera közösség változása a Balaton Keszthelyi öblében: az üledékcsapda és a plankton-minták összehasonlítása 52
Kováts Nóra- Ács András- Kovács Anikó– Kárpáti Árpád: Alternatív Daphnia teszt szennyvíz toxicitásának becslésére 55
Kürthy Anett, Somogyi Boglárka, Litkei Csaba, Németh Balázs, Vörös Lajos: Algológia a gyakorlatban: Emberi fogyasztásra alkalmas algák tenyész-körülményeinek optimalizálása 57
Lövei Gabriella Zsuzsanna, Szabó Szilárd: A Bodrogzug állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével 60
Nédli Judit, Tóth Adrienn, Csata Enikő, Korponai János, G.-Tóth László: Kitartóképletek a Balaton recens üledékében 64
Oertel Nándor, Nosek János, Bódis Erika, Borza Péter, Tóth Bence: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében. 2. A meio- és makrogerinctelen társulások 65
Pohner Zsuzsanna, Ács Éva, Borsodi Andrea, Kiss Keve Tihamér, Palatinszky Márton, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Mészáros Éva, Duleba Mónika, Bíró Péter: Bevonatban élő mikroba-közösségek genetikai diverzitásának összehasonlítása a Balaton két eltérő medencéjében 68
Somogyi Boglárka, Alois Herzig, Németh Balázs, Vörös Lajos: Szervetlen lebegőanyagok hatása sekély tavak fitoplankton struktúrájára (különös tekintettel a pikoplanktonra) 72
Specziár András: A fogassüllő és a kősüllő táplálékválasztása egyenetlen táplálék-méret eloszlás mellett 75
Szabó Attila, Bíró Tibor, Kovács Sándor, Végvári Péter, Kelemenné Szilágyi Enikő, Csépes Eduárd, Teszárné Nagy Mariann, Aranyné Rózsavári Anikó: Vízminőség-változás nyomonkövetése a tiszaroffi árapasztó tározóban 78
Szabó Gabriella, B-Béres Viktória, Görgényi Judit, Vitál Zoltán, Kassai Sándor, Gonda Sándor, Nagy Sándor Alex, Tóthmérész Béla, Bácsi István: A cink hatása a Monoraphidium pusillum (Chlorophyta) növekedésére és morfológiájára 82
Szabó László József: Csípőszúnyog nőstény imágók felmérésének eredményei és tapasztalatai ÉK-Magyarországon 85
Szalóky Zoltán, György Ágnes Irma, Csányi Béla, Tóth Balázs, Szekeres József, Erős Tibor: Halbiológiai vizsgálatok a Duna Szob és Hercegszántó közötti szakaszán 89
Takács Péter, Sály Péter, Erős Tibor, Specziár András, Bíró Péter: Mennyit „ér” egy mintavétel? – Halfaunisztikai felmérések hatékonysága és reprezentativitása síkvidéki kisvízfolyásokon 92
Tarr Éva: Elfolyó termálvíz kezelése náddal beültetett vizes élőhelyen 95
Teke Gábor, Lengyel Edina, Bíró Rita, Stenger-Kovács Csilla, Padisák Judit, Hajnal Éva: Fajgazdagság és mintavétel összefüggésének vizsgálata a PERIDAT on-line perifiton adatbázis segítségével 98
Tóth Bence, Bódis Erika, Nosek János, Oertel Nándor: A bentál strukturális és funkcionális elemei a Duna vízrendszerében I. Mederanyag és szerves-anyag 101
Tóth Mónika, Árva Diána, Móra Arnold: A Balaton nyíltvízi bentikus makro-gerinctelenjeinek gyűjtésére használt mintavevők összehasonlítása 104
Vasas Gábor: Hatóanyagok, speciális anyagcseretermékek foto-szintetizáló algaszervezetek tömegprodukcióiból 107
Vehovszky Ágnes, Ács András, Kovács W. Attila, Szabó Henriette, Győri János, Gácsi Mariann, Farkas Anna: Balatonból izolált cianobaktériumok vizes kivonatainak bioaktív hatásai – összehasonlító vizsgálatok 110
Végvári Péter, Lovas Attila, Teszárné Nagy Mariann, Csépes Eduárd, K. Szilágyi Enikő, Aranyné R. Anikó, Kovács Pál, Molnár Krisztián, Szabó Attila: Sekélyvizű tározók ökológiai állapotváltozásai az elárasztástól a leürítésig a Tiszaroffi árvízszint csökkentő tározó tapasztalatai alapján 112
Zsuga Katalin, Pekli József: Zooplankton tanulmányok a Bodrog vízgyűjtőjén 116
 

Támogatóink

 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
 • Támogatóink
GWP
FAV
GWP
Vízügyi Szótár
Vízmérce Blog

Hirdetés

NaptárBéla
napja van.
ápr
23
2018
Today


Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie