2010 januári hírek, rendezvények 
2009 november-decemberi hírek, rendezvények 
2009 októberi hírek, rendezvények 

2007       2008       2009       2010

Bemutatkozás

Az MHT fő célja, hogy előmozdítsa és keresztülvigye a tudás és tapasztalatcserét a szakemberek között, a víztudományok és a technika változó területein. Az MHT nem profit szerző szervezet, és egyéni szakértőket foglal magába az adminisztráció, a közszolgáltatás, a vállalkozások, intézmények és egyetemek, illetve jogi tagként szervezetek (kutatóhelyek, tervező vállalatok, stb.) részvételével. Az MHT a Magyar Földtani Társulat hidrológiai szakosztályának (alakult 1917-ben) és a Magyar Mérnök és Építész Egylet Vízépítési tagozatának 1949-es egyesüléséből keletkezett.

A Társaság szakosztályok keretében végzi munkáját a limnológia, hidraulika és múszaki hidrológia, hidrogeológia és balneotechnika, mezőgazdálkodási vízgazdálkodás, vízminőség és víztechnológia, vízépítés, vízgazdálkodás, árvízvédelem és belvízvédelem, vízellátás, ipari környezet- és vízgazdálkodás és végül vízjog és közgazdaságtan területén. Más oldalról az MHT területi szervezeteket működtet többnyire a megyék székhelyein. Mint az felismerhető, a társaság interdiszciplináris témakörökben is működik és a helyi szervek országos tevékenységet, támasztanak alá.

Az MHT-nak kereken 2200 egyéni tagja és 250 jogi tagja van. Vezető szervei a közgyűlés, az elnökség és az intézőbizottság. Központi bizottságai a két szaklap szerkesztőbizottságai, a kitüntetések, oktatás, pénzügyek, nemzetközi kapcsolatok, a vízügyi történelem, környezetvédelem, információ bizottságai továbbá az ifjúság és szeniorok tanácsa, új bizottsága az európai uniós integrációval kapcsolatos feladatokat gondozza.

A Társaság programja széles, például évente 300 ülést és gyűlést tartanak (szervezetei ülések, előadóülések, ankétok és konferenciák - nemzetközi méretekben is). A Társaság évente vándorgyűlést szervez és kétévente Kárpát-medence vizeinek védelme érdekében a környező országok szakértőivel, megvitatja az aktualitásokat.

Kiadja kéthavonta a Hidrológiai Közlöny c. szaklapot, évente a Hidrológiai Tájékoztatót és havonta a Társaság híreit.

Az MHT kapcsolatot tart több külföldi társegyesülettel (amerikai, angol, osztrák, német, szlovák, stb.), és tagja nemzetközi szakmai szövetségeknek.

Az MHT-nak összesen 80 élő és meghalt külföldi és hazai tiszteleti tagja van. Az MHT díjakat, emlékérmeket adományoz. Évente pályázatokat hirdet meg és díjaz.

Az MHT tagdíjat szed egyéni és jogi tagjaitól. Ezen kívül a különféle bevételi források vannak, összességében 30 millió Ft/év, amely a Társaság működésének feltételeit biztosítja.

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez


angol zaszlo
Hungarian Hydrological Society

 

NaptárZsuzsanna
napja van.
febr
19
2018
Today
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25.
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Számlaszámunk: 10700024-44445500-51100005
Magyar Hidrológiai Társaság
Hungarian Hydrological Society | Ungarische Hydrologische Gesellschaft | Société Hydrologique de la Hongrie