Szervezeti felépítés

Név: Dr. Vitális György

Munkahely: ny.

Cím: 1118 Budapest, Otthon u. 6.

Telefon: 365-4227

Dr. Vitális György

Rövid szakmai önéletrajz:

Budapesten született 1929-ben. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban (1940-48) végezte, 1952-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen geológusi oklevelet, 1961-ben a Szegedi Tudományegyetem egyetemi doktori, 1970-ben a Magyar Tudományos Akadémián kandidátusi fokozatot szerzett.

1952-től a Magyar Állami Földtani Intézet geológusaként vízföldtani kutatásokban vesz részt, majd, mint a Szabó József Geológiai Technikum geológus tanára valamennyi földtani és földtani vonatkozású tantárgyat tanítja, kidolgozza azok irányító tanmenetét. 1956-tól a Mélyépítési Tervező Vállalatnál városok és ipartelepek ivó- és ipari vízellátásával, valamint völgyzárógátas víztározók tervezésének vízföldtani és műszaki földtani előmunkálataival foglalkozik. 1962-től a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetben elsősorban a kötőanyagipari nyersanyagok földtani kutatását és nyersanyagkataszterek készítését végzi. 1982-től a Magyar Állami Földtani Intézetben az Országos Földtani Adattár vezetőjeként irányítja az adattári munka korszerűsítését, 1986-tól az 1991. év végéig a Dokumentációs Főosztály vezetője és a „Központi dokumentációs feladatok” című téma felelőse. Emellett az 1993. április 1-i nyugdíjba vonulásáig földtani vonatkozású adatfeltáró céltérképeket szerkeszt.

1966-1975. között a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán folyó szakmérnökképzés keretében a „Magyarország műszaki földtana” és a „Hidrogeológia”, 1988-ban a „Magyarország építésföldtana” című tárgy meghívott előadója.
1992-től 1998-ig a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban óraadó tanárként természeti földrajzot tanít, és földrajz-földtani fakultációt vezet.

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Hidrológiai Társaság tagja (1949-től), tiszteleti tagja (1997-től), a Hidrológiai Tájékoztató felelős szerkesztője (1961-től), a Hidrológiai Közlöny szerkesztő bizottsági tagja (1961-től), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja (1955-től), A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagja (2000-től), az MTA Hidrológiai Tudományos Bizottságának tagja (1993-tól), az INHIGEO levelező tagja (1991-től – 2002-ig).

Nyomtatásban megjelent munkáinak száma: 260. Jelentősebb könyvei: Magyarország földtana. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1957.; Vízellátás-csatornázás. Tankönyvkiadó, Bp. 1963. (Társszerző: Alföldi György és Szitkey László); Vízgazdálkodás és műszaki tervezés. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Bp. 1964. (Társszerző: Korpics Gyula és Szitkey László); Magyarország műszaki földtana. Tankönyvkiadó, Bp. 1967. (Társszerző: Papp Ferenc); Cementipari nyersanyagaink és kutatásuk módszertana. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1977. (Társszerző: Hegyiné Pakó Júlia); A dolomit bányászata és felhasználása. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1984. (Társszerző: Hegyiné Pakó Júlia és Podányi Tibor); Szilikátipari nyersanyagok. Építési Tájékoztatási Központ, Bp. 1984. Magyarország talajjavító ásványi nyersanyagai. MÁFI kiadványa, Bp. 1987. (Társszerző: Zentay Tibor).

Kitüntetései: Vásárhelyi Pál Emléklap (1962), A Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója (1965), Munka Érdemrend bronz fokozata (1966), A Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója (1967), Pro Aqua Emlékérem (1977), Magyarhoni Földtani Társulat Emlékgyűrű (1978), Kiváló Munkáért (1985), Dr. Schafarzik Ferenc Emlékérem (1986), Luther Emlékplakett (1989), MTESZ-díj (1991), Vásárhelyi Pál-díj (1992), MÁFI ezüst emlékérem (1994), Sóltz Vilmos „40 éves egyesületi tagságért” emlékérem (1995), Pro Geologia Applicata Emlékérem (1997), ELTE aranyoklevél (2002), Kvassay Jenő szakkuratóriumi díj (2004), Sóltz Vilmos „50 éves egyesületi tagságért” emlékérem (2005).