Dolgozatok listája

A CD-n lévő előadások szekciónként a szerzők ABC-rendjében találhatók

1. szekció
Vízgyűjtőgazdálkodás

1.
Dr. Dobi László (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
Magyarország szerepvállalása a nemzetközi vízpolitikában
2.
Gaál Erzsébet (DDVIZIG):
Felszíni vizek monitoringja és kémiai minősítése
3.
Handari Zoltán (TIVIZIG):
A felszín alatti vizeket érintő terhelések, intézkedések a 2-15 Berettyó tervezési alegységen a VGT2 alapján
4.
Hegyi Róbert (Országos Vízügyi Főigazgatóság) - Gál Nóra - Tolmács Daniella (MFGI):
Bányakoncessziós tanulmányokban a VGT2 szerepe
5.
Hornyák Sándor (ATIVIZIG):
A magyarországi Maros-mente gazdasági és társadalmi bemutatása
6.
Horvai Valér (DDVIZIG):
Víztestek biológiai vízminősítése
7.
Kardos Máté (BME):
Hazai vízfolyások tápanyagszállításának meghatározására használható módszerek vizsgálata
8.
Láng István (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
A vízkészlet-gazdálkodás megújítása
9.
Mészárosné Bunász Nikolett (KÖTIVIZIG):
A Duna-Tisza közi homokhátság KÖTIVIZIG működési területére eső részének vízkészlet-gazdálkodási jellemzése
10.
Nagy Tamás (ÉDUVIZIG):
Hazai és határon átnyúló fejlesztési tapasztalatok az elmúlt időszakból és további tervezett projektek
11.
Dr. Oroszi Viktor György - Jenei Gábor (Külgazdasági és Külügyminisztérium):
A Duna Régió Stratégia beágyazása a Duna Transznacionális Program, határon átnyúló együttműködések és a hazai operatív programok kereteibe
12.
Dr. Perger László (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
EU Duna Régió Stratégia és a vizek minőségének helyreállítása és megőrzése
13.
Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna - Dudás Árpád (ATIVIZIG):
Vízgazdálkodási kérdések a Maros-völgyben
14.
Tóth Tünde (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
VGT2 Az Európai Unió felé teljesítendő jelentési kötelezettségünk gyakorlati megvalósítása
15.
Veres József - Timkó Zsuzsanna - Fadel Nadin (FETIVIZIG):
A vízminőségi kárelhárítás helyzete a Felső -Tisza vidékén. Hazai és nemzeközi tapasztalatok a jelenleg érvényben lévő jogszabályi környezet alkalmazhatóságát illetően

2. szekció
A vízkárelhárítás időszerű feladatai

1.
Asztalos Tamás (Keviterv Akva Kft.):
Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai - mit, miért, hogyan?
2.
Borza Tibor (ATIVIZIG):
Hajózás a Maros folyón
3.
Dr. Csejtei István (NYUDUVIZIG):
Kebele árvíztározó működtetése az árvízvédekezésre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások alapján
4.
Dajka István - Horváth Péter (FETIVIZIG):
A Vásárosnamény-zsurki állami kezelésű nyárigát rendszer fenntarthatóságának vizsgálata
5.
Engi Zsuzsanna - Lanter Tamás - Somogyi Katalin (NYUDUVIZIG):
Hullámtéri feliszapolódás vizsgálata 2D modellezéssel
6.
Fazekas Helga (KÖTIVIZIG):
Az árvízvédelmi tervek tartalma, követelményei
7.
Göttinger István (EJF) - Tamás Enikő Anna (EJF) - Abonyi Csaba (ADUVIZIG):
2D hidrodinamikai modellek alkalmazása a Duna alsó szakaszán a kisvízi szabályozásban
8.
Hollósiné Óvári Piroska (NYUDUVIZIG):
A Principális csatorna vízkárelhárítási szempontú vizsgálata Nagykanizsa térségében
9.
Horkai András (AQUASYS Kft.):
Árvízvédelmi rendszerünk stratégiai fejlesztési kérdései
10.
Jilling Alexa (KDVVIZIG):
Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása
11.
Dr. Kovács Sándor (KÖTIVIZIG):
Tisza-völgyi üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése
12.
Láng István (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
A differenciált biztonság
13.
Láng Mercédesz (ÉDUVIZIG):
A folyó, mint a nagyvízi meder része - Keresztgátak kialakítása fizikai kisminta-kísérlet segítségével
14.
Láng Mercédesz (ÉDUVIZIG):
A folyó, mint a nagyvízi meder része - Válaszok keresése folyószabályozási kérdésekre fizikai kisminta-kísérlet segítségével
15.
Dr. Nagy László (BME):
A gátszakadást kiváltó árvíz eredete
16.
Dr. Nagy László (BME):
Árvízvédelmi gátak hossza a Kárpát-medencében
17.
Dr. Nagy László (BME):
Buzgárhomok vizsgálata a 2014. évi Dráva árvíznél
18.
Németh Dániel (NYUDUVIZIG):
A Principális-csatorna nagykanizsai szakaszának geotechnikai vizsgálata
19.
Némethné Palotás Erzsébet (NYUDUVIZIG):
Pályázat előkészítési folyamatok bemutatása a Dozmati tározóprojekttel
20.
Orosz Sándor - Dr. Szlávik Lajos (EJF) - Sándor Attila (TIVIZIG):
Szeghalom Halaspuszta, Kutas vésztározóra töltő-ürítő műtárgy méretezése, legkedvezőtlenebb árhullámra
21.
Pomázi Szabolcs (KDVVIZIG):
Árvízi tározó létesítésének vizsgálata Balassagyarmat térségében
22.
Dr. Rátky István (nyugdíjas):
Csatornahálózatokban a lebegtetett hordalék mozgás-nyugvás határállapot vizsgálata
23.
Sági Rajmund (ATIVIZIG):
Az ATIVIZIG gondozásában készült nagyvízi mederkezelési tervek társadalmi véleményeztetési eredményeinek ismertetése
24.
Somogyi Katalin - Hercsel Róbert (NYUDUVIZIG):
Nagyvízi mederkezelési tervek Répce /Góri tározó leeresztő zsilip - Répce árapasztó osztóműtárgy
25.
Tamás József - Galyas István (FETIVIZIG):
A beregi árapasztó tározó üzemeltetési sajátosságainak bemutatása a 2016. évi vízkárelhárítási gyakorlat tematikája alapján
26.
Dr. Teknős László (NKE):
A magyarországi árvízkockázat elemzése, hatásainak vizsgálata a katasztrófavédelem feladatrendszerére
27.
Tóth Szabolcs - Bányai Máté (ATIVIZIG):
A Maros folyó magyarországi szakaszának árvízvédelmi rendszere és jégviszonyai

3. szekció
A Területi vízgazdálkodás időszerű feladatai

1.
Ágoston Bence - Masa-Csiszer Ildikó (ATIVIZIG):
A felszín alatti vízhasználatok változása (1995-2015) a Maros-völgy magyarországi szakaszán
2.
Andrási Gábor - Körösparti János - Túri Norbert - Bozán Csaba (NAIK ÖVKI):
A belvízelöntések vízminőségi vizsgálata Szarvas környékén
3.
Békési István - Papp Brigitta (KÖTIVIZIG):
Társulatoktól átvett művek a KÖTIVIZIG területén
4.
Bozán Csaba (NAIK ÖVKI):
Meliorációs tervvel rendelkező területek felmérési lehetőségei
5.
Cser Valéria (DDVIZIG):
Az aszálykár mérséklésének lehetőségei az Ős-Dráva Program vízkormányzása révén az Ormánságban
6.
Fróna Antal (TIVIZIG):
A nyugati-főcsatorna belvízelvezető funkciójának kiváltása
7.
Gálné Meggyesi Katalin (FETIVIZIG):
Társulati csatornák átvételével kapcsolatos tapasztalatok a FETIVIZIG működési területén
8.
Gáspár Renáta - Békési István (KÖTIVIZIG):
Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai
9.
Gázsity Nikolett (KÖTIVIZIG):
A Zagyva folyóra vonatkozó Vízhiány-kárelhárítási terv előkészítése
10.
Hofer Laura (ÉDUVIZIG):
Jenői-patak beszakadása
11.
Juhász Zoltán (DDVIZIG):
A Balaton vízszintemelésésnek hatása a Balaton déli parti kisvízfolyásokra
12.
Kelemenné Mészáros Szilvia - Horváth Béla (KÖTIVIZIG):
Tájgazdálkodást megalapozó vízgazdálkodási fejlesztések a Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint csökkentő Tározó területén
13.
Kircsiné Horog Enikő (TIVIZIG):
Belvíz-hidrológiai helyzetértékelés a Nagy-sárrét és a Hajdúság területén
14.
Kollár József (TIVIZIG):
Fejlesztési projektek a TIVIZIG területén 2014-2020.
15.
Kósáné Bódi Mária (ATIVIZIG):
Maros-völgy vízgazdálkodása a mezőgazdasági öntözés szemszögéből
16.
Kovács Orsolya (FETIVIZIG):
A Beregi Tájgazdálkodási projekt bemutatása
17.
Dr. Kozák Péter (ATIVIZIG):
Területi vízgazdálkodás időszerű kérdései
18.
Körösparti János - Bozán Csaba – Andrási Gábor – Túri Norbert (NAIK ÖVKI) – Takács Katalin – Laborczi Annamária – Pásztor László (MTA ATK):
Geostatisztikai módszerek alkalmazása a belvíz-veszélyeztetettségi térképezésben
19.
Dr. Kutics Károly - Kravinszkaja Gabriella (KDTVIZIG) - Varga György (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
A Balaton és teljes vízgyűjtő területének átfogó hidrológiai vizsgálata, különös tekintettel a lefolyási viszonyok drasztikus változására és a hozzáfolyás csökkenésére
20.
Lendér Henrik Balázs (KDVVIZIG):
A klímaváltozás várható hatásai a vízgazdálkodás területén
21.
Némethné Tóth Katalin (FETIVIZIG):
Vízhiány és annak kezelési lehetőségei a Felső-Tisza vidékén
22.
Dr. Nováky Béla (nyugdíjas):
A vízvisszatartás vízháztartási adottságai síkvidéki száraz éghajlatú területeken
23.
Pinczési Miklós (TIVIZIG):
Nagyiváni tározórendszer
24.
Polgár Károly - Juhász Zoltán (DDVIZIG):
A Balaton vízszintemelésének hatása a Balaton déli parti kisvízfolyásokra
25.
Rózsa Helga (KÖTIVIZIG):
2015. évi nyári kisvizes időszak áttekintése a Közép-Tisza vidékén
26.
Sólyom Péter - Nagy Tamás - Papp Sándor (KÖTIVIZIG):
Mezőtúr-Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja II. ÜTEM
27.
Szurdiné Veres Kinga - Szalai József (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
A vízrajzi monitoring vizsgálata a Zagyva Szentlőrinckáta vízmérce-szelvény fölötti részvízgyűjtőjén
28.
Varga György (Országos Vízügyi Főigazgatóság) - Dr. Nováky Béla - Dr. Szépszó Gabriella (OMSZ) - Homolya Emese (MFGI):
A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása
29.
Virágné Kőházi-Kiss Edit - Fejes Lőrinc (KÖTIVIZIG):
A Tisza-tó szerepe az aszály mérséklésében
30.
Zsóri Edit - Dr. Grománé Tóth Erika (ATIVIZIG):
A Maros vízrendszerének víztöblettel kapcsolatos vízgazdálkodási problémái

4. szekció
Vízellátás

1.
Baki Berta (Fejérvíz ZRt.):
Vízbiztonság a gyakorlatban, vízbiztonsági tervek és felülvizsgálatuk
2.
Bibok Attila (BME):
Nagy pontosságú ivóvízfogyasztás előrejelzés
3.
Budai Péter - Fülöp Roland (BME):
Vezeték rekonstrukció CO2 vonzatának kérdésköre
4.
Csermely Sándor (DHI Hungary Kft.):
(Nem csak) nyugati trendek a víziközmű-üzemeltetés szoftveres támogatásában
5.
Debreczeny László (Fővárosi Vízművek ZRt.):
Fertőtlenítési rendszerek üzemi tapasztalatai a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél
6.
Fodor Jenő - Ujlaki Péter (Debreceni Vízmű ZRt.):
Debrecen várost kiszolgáló rétegvízbázis és víztermelő kutak bemutatása
7.
Háfra Mátyás - Zong Rita (KÖTIVIZIG):
A víziközmű társulatok működési tapasztalatai a KÖTIVIZIG területén
8.
Husztra Attila (Henkel Magyarország Kft.):
Költséghatékony és tartós javítási megoldások gépészeti berendezések és vasbeton műtárgyak karbantartásánál
9.
Iszkeitz András (TRV ZRt.):
Integrációs tevékenységek és tapasztalatok a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. életében
10.
Molnár Attila (ÉRV ZRt.):
Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen
11.
Várszegi Csaba (MAVÍZ):
Gömbgrafitos történet
12.
Vojtilla László (MEKH):
A csőhálózat élettartamával kapcsolatos kérdések
13.
Zsebők Lajos (MAVÍZ):
A csapvíz sikere és a vízbiztonság

5. szekció
Csatornázás, szennyvízelvezetés és -tisztítás

1.
Bakos Vince - Weinpel Tamás - Vánkos Zsombor - Hári Máté Ferenc - Nagy Eszter (BME) - Makó Magdolna (FCSM ZRt.) - Dr. Jobbágy Andrea (BME):
Felszíni oxigén beoldódás kizárása úszó fedlappal nem levegőztetett eleveniszapos medencékből
2.
Fábrik Tamás (DRV ZRt.):
Középtávú fejlesztési célok (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés, energiahasznosít
3.
Dr. Kardos Levente – Erőss Attila – Bódi Barbara – Somogyi Adrienn – Dr. Kasza Gyula (SZIE):
Kommunális szennyvíziszap ipari szintű vermikomposztálásának összehasonlítása három eltérő környezeti feltétel mellett
4.
Kiss Katalin (FCSM ZRt.) - Dr. Patzinger Miklós (BME):
Nagy szennyvíztisztító telepek anoxikus medencéinek áramlási viszonyai
5.
Dr. Lakatos Gyula - Veres Zoltán - Gyulai István (DE) - Fülöp Zoltán (Debreceni Vízmű ZRt.):
Hazai szennyvíztisztítási fejlesztések a fenntartható vízgazdálkodás érdekében
6.
Dr. Nagy Zsuzsanna - Pieskó Erzsébet (DHI Hungary Kft.):
Városi csapadékvíz-gazdálkodás megalapozása: Adatoktól a monitoringon át a modellig, hazai példákon keresztül
7.
Dr. Rátky István (nyugdíjas) - Knolmár Marcel (DHI Hungary Kft.) :
Csapadék csatornahálózatokban a hordalékmozgás modellezése
8.
Román Pál (FCSM ZRt.):
Mezofil és termofil aerob iszapstabilizáció
9.
Sinkovics Ádám (DRV ZRt.):
Szennyvízhálózati infiltráció vizsgálata mérési metodika és értékelés bemutatása
10.
Dr. Tardy Gábor Márk - Lóka Máté - Lóránt Bálint (BME):
Szennyezés elimináció és kapcsolt elektromos energiatermelés mikrobiológiai üzemanyag cellában
11.
Telek Fanni (KDVVIZIG):
Folyamatvezérlés digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők alkalmazásával az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen
12.
Dr. Tóth András József (BME):
Pervaporáció alkalmazhatósága ipari hulladékvizek kezelésére

6. szekció
Vízépítés

1.
Ambrus Krisztián (TIVIZIG):
Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai
2.
Dieter Malchow (thyssenkrupp Infrastructure):
Sheet piling and temporary stop log constructions on flood prevention. Experiences of thyssenkrupp Infrastructure
3.
Jánosi István - Süle Csaba (MÉLY-TERV Kft.):
Bp. I. ker. Ördög-árok Duna folyami kitorkollófej károsodása, helyreállításának tervezői és kivitelezői tapasztalatai
4.
Mátrai Gyula (KITE ZRt.):
Csatornák vízalatti és vízparti növényzetei eltávolításának hatékony módszerei
5.
Dr. Nagy László - Nagy Gábor (BME):
Meszes kezelés hatása a diszperzív talajokra
6.
Papanek László (KDVVIZIG):
A Hriňová-i (Herencsvölgyi) víztározó
7.
Rácz Tibor (FCSM ZRt.):
Munkálatok a budapesti árvízvédelmi védvonalak kiemelt helyszínein a 2013. évi árvíz után – általános tapasztalatok és kihívások
8.
Rácz Tibor (FCSM ZRt.):
Munkálatok a Szentlélek téri parapetfalvédképességének helyreállítása érdekében
9.
Siposné Bakoss Ágnes - Buczynski András (MÉLY-TERV Kft.):
Komp utcai árvízvédelmi támfal megerősítésének tervezői és kivitelezői tapasztalatai
10.
Szente János (SNART Kft.):
A budapest III. kerületi, Nánási úti felüljárónál lévő mobil árvédelmi fal kvitelezésésnek bemutatása
11.
Terlaky Fanni (KDVVIZIG):
Különböző kialakítású átereszek vízszállító képességének összehasonlító vizsgálata a hordalékvándorlás figyelembevételével
12.
Turai Péter - Nagy László (BME):
Vízenergia hasznosítás a Jangcén

7. szekció
Hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű feladatai

1.
Barabás Enikő - Rácz Gábor - Galambos Ildikó (Pannon Egyetem):
Elfolyó termálvíz kezelés különböző töltetes oszlopok alkalmazásával egy nátrium-kloridos és hidrogén-karbonátos termálvíz példáján keresztül
2.
Desics Judit (KEVITERV AKVA Kft.):
Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep környezetének kármentesítése
3.
Garamvölgyi-Dankó Erika - Barabás Imre - Mészárosné Bunász Nikoletta - Szalóki Zoltán (KÖTIVIZIG):
Termálvíz hő hasznosítási igényeik és lehetőségek a szolnoki Tiszaliget területén
4.
Gombos Tünde - Bitay Endre - Pálfalvi Ferenc (VIKUV ZRt.) Dr. Jobbik Anita - Dr. Vadászi Marianna (ME):
Termelő és visszasajtoló kutak kialakítása Kelet – Magyarország első visszasajtoló rendszerében
5.
Jakab András (Jakab és Társai Kft.) - Dr. Deák József (GWIS Kft.), Kovács András (IMSYS Kft.):
Arzén (As) talajvíz szennyezés eredetének meghatározása konvencionális és nem-konvencionális módszerekkel
6.
Komlós Ferenc (nyugdíjas):
Kertészeti termesztés korszerűsítése magyar hőszivattyúval
7.
Dr. Lénárt László (ME):
Észak-magyarországi termálvizes területek vízföldtani összehasonlítása
8.
Miklós Rita - Darabos Enikő - Tóth Márton - Lénárt László (ME):
Bükki források összehasonlító vízkémiai vizsgálata karszthidrogeológiai kutatás keretében
9.
Seregi Ferenc (TIVIZIG):
Polgár-Ny távlati ivóvízbázis felülvizsgálata
10.
Szongoth Gábor - Hegedűs Sándor - Kalotai Zsófia (Geo-Log Kft.):
Margit szigeti Magdolna kút videokamerás vizsgálata (vetítés)

8. szekció
Vizes élőhelyek védelme

1.
Abonyi Csaba (ADUVIZIG):
A Duna bal part 1489.050 - 14991 fkm közötti szakaszán megvalósult élőhelyrevitalizáció morfológiai hatásának vizsgálata
2.
Dr. Ács Éva - Dr. Kiss Keve Tihamér (MTA ÖK Duna-kutató Intézet):
Magyarországi állóvizek sugaras szimmetriájú kovaalgái. Elterjedés, diverzitás
3.
Ács Tamás - Kozma Zsolt (BME):
Felszín alatti vizektől függő élőhelyek hidrológiája: módszertani előrelépés, növekvő ismeretigény
4.
Dr. Aradi Csaba (DDVIZIG):
Legelőtavak védelem, rehabilitációja
5.
Burián Alajos (DDVIZIG):
Dráva-menti mellékág revitalizációk a vízgyűjtő-gazdálkodás és a természetvédelem szolgálatában
6.
Dr. Dévai György - Miskolczi Margit (Kossuth Lajos Gimnázium, Tiszafüred) - Jakab Tibor (DE):
A Nagy-morotva élőhelyi sokszínűsége a szitakötő-fauna alapján
7.
Halasi-Kovács Béla - Penczi András - Janurik Endre - Jakab András (SCIAP Kutatás-fejlesztési és Tanácsadó Kft.):
Automata vízanalitikai eszköz alkalmazásának lehetőségei a tógazdaságokban
8.
Hollósi Aranka - Dr. S.-Falusi Eszter - Biró Csaba - Biró Mariann (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság):
Az izsáki Kolon-tó tájtörténetének retrospektív elemzése és élőhely-rehabilitációjának makrofiton monitoringja
9.
Dr. Kiss Keve Tihamér (MTA ÖK Duna-kutató Intézet):
Hungarikum - film vetítése
10.
Kovács Zsófia - Balogh Sándor - Jakó Éena (Pannon Egyetem):
A felszíni vizek minőségének elemzése új diszkrét matematikai osztályozó módszer alapján
11.
Maller Márton (ÉDUVIZIG):
Hullámtéri és mentett oldali vízpótlás a Szigetközben - módszerek és eredmények
12.
Pannonhalmi Miklós (ÉDUVIZIG):
Tervezési alapelvek a halátjárók/hallépcsők vizsgálatához (monitoring)
13.
Somlyai Imre - Grigorszky István (DE):
A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése
14.
Szabó László József (DE):
Vizes élőhelyek csípőszúnyog-együttesei
15.
Tatai Róbert (ÉDUVIZIG):
A Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer üzemeltetése, árasztási tapasztalatok
16.
Dr. Tóth Viktor (MTA Ökológiai Kutatóközpont BLKI):
Tavak felmérése műholdas távérzékeléssel a Balaton példáján
17.
Tóth Zsolt (KDVVIZIG):
A fásszárú vegetációkezelés problémái a nagyvízimeder levezető sávjaiban
18.
Unyi Miklós (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság) - Nagy Tamás (ADUVIZIG):
Potenciális csatorna-áthelyezés talajvízjárásra gyakorolt elvi hatásai szikes vízi élőhelyeken

9. szekció
A vízgazdálkodás története

1.
Békési István - Gáspár Renáta (KÖTIVIZIG):
Gátőrkard a vízügyi szolgálatban
2.
Csath Béla (nyugdíjas):
Felszín alatti vízkutakás 1866-ig
3.
Fejér László - Dr. Szlávik Lajos (EJF):
Törvények és öntözések Magyarországon
4.
Fejes Lőrinc (KÖTIVIZIG):
1876. évi árvíz a Közép-Tiszán, Tiszahalász pusztulása
5.
Dr. Gerencsér Árpád (nyugdíjas):
Megemlékezés Vincze József OVH Elnökhelyettesről
6.
Horváth István (Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum):
Fauszodák, folyami uszodák a Dunán a 19-20. században
7.
Kiss József Mihály (Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár):
Magyar Királyság összeomlása az Országos Vízügyi Igazgatóság iratainak tükrében
8.
Kiss Miklós (Üvegház-2001 Bt.):
H2O látnivalók Magyarországon. A "Vizes séták" című médiasorozat bemutatása
9.
Kovács Ferenc (KÖTIVIZIG):
Nemes Gerzson a Közép Tisza vidék krónikása
10.
Kovács Kálmán Árpád (Veritas Történetkutató Intézet):
Az osztrák Államtanács és a magyar vízügy fejlődése (1761-1772)
11.
Körösmezei András (Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár):
A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár vízimalmokra vonatkozó iratanyagának bemutatása néhány példán és a malomkutatás a levéltárban
12.
Dr. Nagy László (BME):
140 éve voltak az 1876. évi árvizek
13.
Richter József (KÖTIVIZIG):
Vízi emlékünk, a Tiszaörvényi szivattyútelep
14.
Szánóczkyné Forgács Ildikó (Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár):
Magyar-mongol vízügyi kapcsolatok a Vízgazdálkodási Intézet iratai alapján
15.
Szigetvári Vera (Duna Múzeum):
Vízgazdálkodásunk az 1896-os Millennium fényében
16.
Tolnai Péter Béla (BioModel Bt.):
Vargabetűk a vízgazdálkodásban

10. szekció
Ivó- és fürdővizek biztonsági kérdései

1.
Dr. Ákoshegyi György (nyugdíjas):
Fürdők vízgépészeti tervezése és üzemeltetése
2.
Diós András (Dinax Kft.):
Várható események előrejelzése a fürdővíz és a vízforgató-gépészet mérhető paramétereinek meghatározásával
3.
Harmati Ferenc (Debreceni Gyógyfürdő Kft.):
A Debreceni Gyóygfürdő korszerűsítése és fejlesztése
4.
Hefelle-Kiss Ferenc (Magyar Fürdőkultúra Kft.):
Veli Bej - egy hatszáz éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai
5.
Papp Dóra (Budaörsi Településgazdálkodási Kft.):
Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

11. szekció
Hidrológia

1.
Balog Réka (ATIVIZIG):
A kis- és középvízhozamok változása a Maros alsó szakaszán
2.
Dömötör Szilveszter - Kiss Richard (ÉDUVIZIG):
Vízrajzi állomások magassági geodéziai bemérése - problémák és megoldási lehetőségek
3.
Ficsor Johanna (ÉDUVIZIG):
Lebegtetett hordalék vizsgálat multja, jelene, jövője a Felső-magyarországi duna szakasz példáján keresztül
4.
Katonáné Kozák Edit - Papanek László (KDVVIZIG):
Közös valósidejű, integrált hidrológiai előrejelző rendszer és üzemeltetési tapasztalatai az Ipoly vízgyűjtőn
5.
Kis Anna - Prf. Dr. Bartholy Judit – Dr. Pongrácz Rita (ELTE) – Szabó János Adolf (HYDROInform Bt.):
A lefolyás extrém jellemzőinek vizsgálata hidrológiai és klimatológiai modellek összekapcsolásával
6.
Kondor Gergely (KDVVIZIG):
Lézerszkennelés-Eredmények és tapasztalatok
7.
Dr. Kovács Péter (KDVVIZIG):
A Római-part kisvízfolyásainak (Aranyhegyi-patak, Barát-patak) hidrológiai vizsgálata
8.
Kunkli Zoltán (TIVIZIG):
A TIVIZIG működési területén létesített távjelzős kutak működésének gyakorlati tapasztalatai
9.
Lucza Zoltán (FETIVIZIG):
A Felső-Tiszai folyamatos hidrológiai előrejelző és modellező rendszer bemutatása
10.
Márton Attila (KDVVIZIG):
Hidromorfológiai állapotfelmérés módszertanának kidolgozása és alkalmazása dombvidéki kisvízfolyások esetében
11.
Pál Irina - Horváth Gábor (DDVIZIG):
A DDVIZIG Vízügyi Információs Rendszer Árvízszámítási modul bemutatása
12.
Pálfi Gergely (DHI Hungary Kft.):
Az Ipoly árvízi előrejelző rendszer továbbfejlesztési lehetőségei
13.
Pálfi Gergely (DHI Hungary Kft.):
Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén
14.
Pintér Csaba - Jakab Róbert (DDVIZIG):
A Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása
15.
Rácz Tibor (FCSM ZRt.):
Adalékok a budapesti Hosszúréti-patak vízjárás adataihoz
16.
Rácz Tibor - Székely Árpád (FCSM ZRt.):
Három budapesti felhőszakadás 2015-ben: június 9., július 8. és augusztus 17.
17.
Szabó János Adolf (HYDROInform Bt.) - Kravinszkaja Gabriella (KDTVIZIG) - Lucza Zoltán (FETIVIZIG):
Földi radaradattal támogatott csapadékmező-rekonstrukció és vízgazdálkodási alkalmazásai
18.
Szarvas Ferenc (ATIVIZIG):
Árvízi lefolyás numerikus hidraulikai vizsgálata a Maros folyó alsó szakaszán
19.
Takács Zita (KDVVIZIG):
Szuha-patak csapadéklefolyás modellje

WORKSHOP
AZ ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEI

1.
Dobó Kristóf (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
Az ÁKK, különös tekintettel a határon átnyúló együttműködésekre
2.
Dr. Gayer József (GWP Magyarország):
GWP program a 6. Fenntartható Fejlődési Cél teljesítéséért
3.
Heilmann Diána (Külgazdasági és Külügyminisztérium):
Tisza integrált vízgyűjtő-gazdálkodási terv
4.
Dr. Ijjas István (nyugdíjas):
Integrált vízgazdálkodás kontra EU
5.
Reich Gyula (GWP Magyarország):
A GWP program hazai tervei
6.
Tahy Ágnes (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
A VGT2 a Fenntartható Fejlődési Célok tükrében
7.
Dr. Varga Pál (nVIP Kft.):
Fenntarthatóság és klímaváltozás: vízgazdálkodási kihívások az ENSZ Fenntarthatósági és a Párizsi Klíma csúcsegyezmények tükrében

AZ ASZÁLYKEZELÉS REFORMJA MAGYARORSZÁGON

1.
Dr. Barta Károly (SZTE):
Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)
2.
Dr. Benyhe Balázs (ATIVIZIG):
Aszályindexek és alkalmassági vizsgálatuk
3.
Dr. Bíró Tibor (SZTE):
A távérzékelés szerepe az aszálymonitoring eszközrendszerében
4.
Fiala Károly - Fehérváry István (ATIVIZIG):
A talajnedvesség mérés módszerei és a mérési eredmények hasznosíthatósága
5.
Dr. Gayer József (GWP Magyarország):
A GWP közép- és kelet-európai régió aszályútmutatója
6.
Lábdy Jenő (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
A vízháztartási szélsőségek számszerűsítésére alkalmas monitoring hálózat kialakítása
7.
Láng István (Országos Vízügyi Főigazgatóság):
Aszálymenedzsment, mint az operatív védelmi rendszer része (aszálystratégia)
8.
Dr. Sipos György (SZTE):
Aszály és klímaváltozás Magyarországon


SZAKMAI NAP

2016. július 8.

1.
A Kiskörei Vízerőmű 2015.
2.
A Kiskörei Vízerőmű története 1975-2012

Jelmagyarázat

A CD-re nem került fel a dolgozat, de az előadás megtartásra kerül 
Filmvetítés 
Word dokumentum 
PDF dokumentum 
Power Point prezentáció